Mycielski Andrzej ur. 1900 w Krakowie, zm. 1993 w Warszawie. Uczeń W.L. Jaworskiego; dr 1925 (UJ), dr hab. 1933 (USB); prof. nadzw. 1957. Przed wojną prof. USB oraz Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie. Po wojnie początkowo prof. UJ, a wl. 1945-1971 UWr (wl. 1951-1957 pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej); 1976-1991 wykładowca ATK w Warszawie. Kier. Katedry Prawa Państwowego 1946-1951; kier. Zakładu Prawa Państwowego 1957-1971; dziekan Wydziału Prawa 1959-1961. Twórca Szkoły Prawa Państwowego. Wypromował 6 doktorów, w tym 3 doktorów hab. bądź profesorów. Liczba publikacji 19, w tym książek 7. Doktor h.c. UWr 1993.