Adam Lesław ur. 1908, zm. 1979 we Wrocławiu. Zastępca prof. 1946; doc. 1957; prof. nadzw. 1964; prof. zw. 1972. W 1945 organizator i dyrektor pierwszego w Polsce Państwowego Studium Administracyjnego w Rzeszowie. Pracownik naukowy UWr 1946-1979; prof. WSH 1947-1950; prof. WSE 1950-1968. Kier. Zakładu (a od 1950 Katedry) Skarbowości i Prawa Skarbowego UWr 1946-1950; kier. Katedry Prawa Finansowego 1950-1968 AE we Wrocławiu. Przewodniczący Zarządu Oddziału PTE 1962-1968; czł. rady naukowej Instytutu Finansów w Warszawie; czł. rady naukowej Instytutu Gospodarki Komunalnej w Warszawie, Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu 1948-1954 (przewodniczący jej Komisji Planowania, a następnie Komisji Finansów, Budżetu i Planu). Twórca Szkoły Prawa Finansowego. Wypromował 29 doktorów, w tym 4 doktorów hab. Liczba publikacji 15, w tym książek 5.