Gandor Karol ur. 1932 r., zm. 1988 r. w Katowicach. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Józef Fiema) – 1961 r.; dr hab. – 1965 r.; prof. nadzw. – 1973 r.; prac. naukowy UWr do 1967 r. oraz UŚl. w Katowicach od 1967 r. Wypromował dwóch dr.