Stefko Kamil ur. 1875 w Złoczowie, zm. 1966 we Wrocławiu; dr n. praw. 1902 (UJK); drhab. 1907 (UJK); prof. nadzw. 1910 (UJK); prof. zw. 1916 (UJK). Prof. UJK 1907-1939, od 1945 prof. UWr, a od 1946 także WSH we Wrocławiu. Rektor UJK 1933-1934; pierwszy dziekan Wydziału Prawno-Administracyjnego UWr 1945-1946; kier. Katedry Ogólnej Teorii i Filozofii Prawa UWr; kier. Katedry Postępowania Cywilnego UWr; pierwszy rektor WSH 1946-1951. W okresie międzywojennym czł. Komisji Kodyfikacyjnej RP; czł. Trybunału Kompetencyjnego od 1932. Twórca Szkoły Prawa i Postępowania Cywilnego. Wypromował 5 doktorów, w tym 5 doktorów hab. bądź profesorów. Autor 21 publikacji, w tym 7 książek. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski OPP, Order Sztandaru Pracy I kl. Doktor h.c. WSE we Wrocławiu 1964.