Bigo Tadeusz ur. 1894 w Mielcu, zm. 1975 we Wrocławiu; dr n. praw. 1919 (UJ); dr hab. 1928 (UJK); prof. nadzw. 1939; prof. zw. UWr 1946. Kier. Katedry Nauki Administracji i Prawa Administracyjnego 1946-1950 (Katedry Prawa Administracyjnego 1950-1964); prodziekan Wydziału Prawa 1946-1947 i 1948-1949 (1949 - tymczasowy zastępca dziekana) oraz jego dziekan 1947-1948 i 1951-1954. Współtwórca WSH we Wrocławiu. Przewodniczący Wydziału III WTN. Współtwórca Szkoły Nauk i Administracji i Prawa Administracyjnego. Wypromował 10 doktorów, w tym 7 doktorów hab. bądź profesorów. Autor 23 publikacji, w tym 5 książek. Otrzymał tytuł doktora h.c. UWr, ale nie dożył wręczenia mu go.