Marczewski Edward ur. 1907 w Warszawie, zm. 1976 we Wrocławiu. Studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim odbył w l. 1925-1930. W 1932 uzyskał doktorat u W. Sierpińskiego. Na parę lat przed wojną otrzymał wykłady zlecone. Miał już wtedy w dorobku prawie 30 prac. Przewód habilitacyjny przerwała wojna. Habilitację uzyskał dopiero w 1945. L. 1939-1941 spędził we Lwowie. Następnie wrócił do Warszawy i najpierw pod nazwiskiem Zakrzewski, a później Marczewski zaangażował się w tajne nauczanie. We wrześniu 1944 trafił do obozu pracy we Wrocławiu. 10 maja 1945 rozpoczął pracę w Grupie Kulturalno-Naukowej Miasta Wrocławia, kierowanej przez rektora S. Kulczyckiego. W grudniu 1945 ukazał się 23 numer „Fundamenta Mathematicae" z pracą Marczewskiego i jego wrocławską już afiliacją. Cztery katedry utworzone przez pionierów tworzyły Seminarium Matematyczne i z wyboru kolegów został jego kierownikiem. Miał wyjątkowy dar skupiania wokół siebie utalentowanych ludzi. Przez prowadzone przez niego seminaria i konwersatoria przewinęła się cała plejada wrocławskich matematyków (zob. drzewo, s. 000). Jego prace matematyczne (w liczbie 94) należą do kilku dyscyplin: teorii mnogości, topologii ogólnej, teorii funkcji rzeczywistych, teorii funkcji analitycznych, rachunku prawdopodobieństwa i algebry ogólnej. Miał umiejętność dostrzegania związków i analogii między odległymi pojęciami i twierdzeniami. Inicjator założenia czasopisma „Colloqium Matematicum" we Wrocławiu. Brał udział w organizacji Państwowego Instytutu Matematycznego. Został mianowany rektorem UWr (1953), a po 3 latach został wybrany jednomyślnie na nową kadencję (1956). W 1958 został czł. korespondentem PAN. Zasiadał w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Wchodził w skład delegacji kulturalnej Polski do Indii i Egiptu. UWr nadał mu tytuł doktora h.c. (1973). Otrzymał Nagrodę PTM, Nagrodę Państwową II st. i trzykrotnie Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego za zasługi w odtworzeniu matematyki polskiej po II wojnie światowej.