Góralski Witold Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Aleksander Patrzałek) – 1975 r.; dr hab. – 1987 r.; prof.; prac. naukowy UW.