Urbanik Kazimierz ur. 1930 w Krzemieńcu, zm. 2005. W 1945 r. przyjechał na Dolny Śląsk. Od 1948 studiował matematykę i fizykę na UWr. Studia ukończył cztery lata później, ale już w 1950 rozpoczął pracę na UWr jako pomocnik asystenta. Gdy miał 32 lata, została utworzona dla niego pierwsza w historii matematyki polskiej katedra rachunku prawdopodobieństwa. Tytuł prof. uzyskał w 1960. Trzy lata później został czł. korespondentem PAN, czł. rzeczywistym został, gdy miał lat 43. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Przez 27 lat kierował Instytutem Matematycznym, był prorektorem i przez dwie kadencje (1975-1981) rektorem UWr oraz wiceprezesem PAN (1984-1986). W 1980 założył we Wrocławiu „Probability and Mathematical Statistics" - nowe czasopismo o międzynarodowym zasięgu, którym kierował przez ćwierć wieku. Autor przeszło 180 prac naukowych z różnych działów matematyki i fizyki matematycznej. Jego prace dotyczą głównie teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych oraz teorii informacji. Jest również autorem prac z algebry, topologii, teorii miary i analizy. Główne wyniki są związane z teorią miar probabilistycznych na grupach topologicznych, teorią splotów uogólnionych, teorią prognozy dla procesów stochastycznych, z badaniem całek stochastycznych, z teorią rozkładów granicznych przy wykorzystaniu metody punktów ekstremalnych oraz z aksjomatyką teorii informacji. Był czł. kolegiów redakcyjnych 5 czasopism naukowych. Odznaczony prestiżowymi medalami Sierpińskiego i Orlicza, czł. honorowy PTM. Wygłosił odczyt na Kongresie Unii Matematycznej w 1966 oraz dwukrotnie na Sympozjach Statystyki Matematycznej i Teorii Prawdopodobieństwa w Berkeley. Wykładał na licznych uczelniach zagranicznych, m.in. w Moskwie, Cambridge, Pekinie, Paryżu, Getyndze i Cleveland. Laureat Nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego, laureat Nagrody Państwowej i Nagrody Prezesa Rady Ministrów za dorobek naukowy. Doktor h.c. UŁ i PWr.