Geppert Eugeniusz ur. 1890 we Lwowie, zm. 1979 we Wrocławiu; malarz, przedstawiciel koloryzmu polskiego; prof. nadzw. 1955; pierwszy rektor PWSSP we Wrocławiu 1946-1950, kier. Katedry Malarstwa i Rysunku 1950-1961, pracownik dydaktyczny PWSSP 1946-1974; czł. ZPAP od 1922. Czł. Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik" i jego ostatni wiceprezes 1931-1939; czł. komitetu redakcyjnego „Głosu Plastyków" (1932); z ramienia ZPAP członek Confederation Internationale des Associations d' Artistes Plastiques (1936); współzałożyciel wrocławskiej PWSSP (1946) i wrocławskiego oddziału ZPAP; współorganizator grupy artystów Szkoła Wrocławska (1960); autor dwóch książek autobiograficznych Moja droga (Kraków 1968), Przeszłość daleka i bliska (Wrocław 1977), oraz pracy teoretycznej Zagadnienia formalne i nieformalne w malarstwie polskim (Wrocław 1947), a także licznych artykułów na temat sztuki publikowanych w czasopismach m.in. „Czas" i „Głos Plastyków"; ponad 40 wystaw indyw., udział w licznych wystawach zbiorowych - w kraju i za granicą; jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych we Wrocławiu, w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Gdańsku, w muzeach w Bydgoszczy, Olsztynie, Bytomiu, Raciborzu, Kielcach oraz w Moskwie i Dreźnie. Odznaczenia: Nagroda MKiS I st., MON, Artystyczna Miasta Wrocławia; Krzyż Oficerski oraz Komandorski OOP, „Zasłużony Nauczyciel", Odznaka Budowniczego Wrocławia, Złota Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska".