Makarewicz Zbigniew ur. 1940 w Wilnie na Litwie. Rzeźbiarz, performer, krytyk sztuki, publicysta, działacz społeczny i polityczny. Studia na PWSSP 1958-1965,1966-1967 asystent; 1967-1982 nauczyciel w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej, projektant w Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Miastoprojekt, referent Wydziału Kultury Prezydium Rady Narodowej Miasta Wrocławia w Ośrodku Dokumentacji Sztuki, instruktor w Domu Kultury, publicysta w dwutygodniku „Nadodrze" w Zielonej Górze, kier. galerii „x" (iks) ZPAP. Od 1990 wykładowca PWSSP we Wrocławiu, od 2000 prof. nadzw. 1958-1966 działalność w ZSP i ZMW. 1967-1993 w ZPAP (m.in. prezes ZG). Represjonowany w stanie wojennym; 1996 - uniewinniony; 1996-2002 w Ruchu Odbudowy Polski (przewodniczący okręgu). Praca artystyczna od 1957: w teatrach Eksperymentalnym w Koszalinie, ST Kalambur i ST Turoń we Wrocławiu. Uczestnik wystaw, sympozjów i konferencji w kraju i za granicą, liczne publikacje w czasopismach polskich i zagranicznych. Podróże: Austria, Białoruś, Czechy, Francja, Holandia, Litwa, Malta, Niemcy, Rosja, Słowenia, USA, Węgry, Wielka Brytania.