Pękalski Stanisław ur. w 1895 w Białobrzegach, zm. 1967. Absolwent ASP Warszawa; dyplom z malarstwa 1933; uprawiał malarstwo portretowe, ale domeną jego twórczości był witraż; zastępca prof. na PWSSP Wrocław - 1946, prof. kontraktowy 1952-1954, doc. 1957-1967, st. asystent prof. K. Tichego 1931-1933; jeden z pierwszych współorganizatorów PWSSP od 1945, kier. Studium Ogólnego w PWSSP 1951-1954, dziekan połączonego Wydziału Ceramiki i Szkła 1954-1964, kier. Katedry Rysunku i Grafiki 1958-1965, kier. Katedry Malarstwa Architektonicznego - od 1965. Rektor PWSSP 1965-1967. Stypendium Funduszu Kultury Narodowej na wyjazd do Francji i Włoch; we Wrocławiu współorganizator ZPAP i Spółdzielni Artystów Plastyków „Paleta". Autor opracowania z zakresu witrażownictwa O średniowiecznym witrażu; zrealizował ok. 100 kompozycji witrażowych m.in. we wrocławskiej katedrze, kościele NMP na Piasku, kościele oo. Dominikanów; wystawy zbiorowe m.in. wystawa grupy „Rzut" w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych - 1928, Pierwsza Wystawa Krajowa - Poznań 1929; nagrody m.in. Nagroda Artystyczna Miasta Wrocławia za polichromię staromiejskiego Rynku i pl. Solnego; odznaczenia m.in.: Krzyż Oficerski OOP, Medal 10-lecia PRL, Budowniczy Wrocławia i Zasłużony Działacz Kultury.