Wrzosek Antoni ur. 1908, zm. 1983. Absolwent UJ. Do 1939 pracował kolejno jako asystent UJ, pracownik Instytutu Bałtyckiego w Gdyni i Toruniu, asystent na Uniwersytecie Warszawskim i zastępca dyr. Instytutu Śląskiego w Katowicach. W czasie wojny nie przerwał badań naukowych, przygotowując publikacje o ziemiach zachodnich. Właśnie jego opracowania stanowiły cenną wskazówkę dla pierwszych grup cywilów i wojskowych przybywających na Dolny Śląsk bezpośrednio po wyzwoleniu. Po zakończeniu wojny przystąpił do reaktywowania Instytutu Śląskiego. Został też ekspertem Ministerstwa Spraw Zagranicznych w rokowaniach na temat przebiegu granicy polsko-czechosłowackiej. W drugiej połowie lat 40. zajął się geografią przemysłu i kartografią. Opublikował cztery mapy Śląska. W l. 1947-1955 mieszkał we Wrocławiu, pełnił funkcję m.in. dyr. Regionalnej Dyrekcji Planowania Przestrzennego, od 1952 kier. Katedry Geografii Ekonomicznej oraz funkcję rektora WSE w 1. 1952-1955. Jego wysiłkom jako rektora uczelnia zawdzięcza wiele. Pełnił tę funkcję w okresie intensywnych prac zmierzających do unowocześnienia studiów i umocnienia pozycji uczelni. Dzięki niemu uczelnia zyskała duże, jak na ówczesne czasy, pomieszczenia i tereny pod nowe inwestycje. Ukoronowaniem tych wysiłków było powołanie w 1954 Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. Decyzją ministra przeniesiony w 1955 już na stałe do rodzinnego Krakowa na UJ. Uhonorowany w 1977 doktoratem h.c. AE we Wrocławiu.