Jeżowski Krzysztof ur. 1917 we Lwowie, zm. 1970 we Wrocławiu. Student Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie i Wydziału Prawa UJK. Stopień mgr. n. ekonomiczno-handlowych uzyskał w Akademii Handlowej w Krakowie, dyplom mgr. prawa - na UWr. Zajmował wiele kierowniczych stanowisk w biurze regionalnym Centralnego Urzędu Planowania (potem Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego). Przewodniczący Rady Naukowej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od 1946 asystent wolontariusz w Katedrze Ekonomii Politycznej UWr, kierowanej przez prof. W. Stysia. W l. 1947-1949 prowadził wykłady zlecone na Wydziale Prawa UWr i WSH. 1950 - zastępca prof. i kier. Katedry Ekonomii Politycznej w WSE. 1951 - kier. Katedry Ekonomiki Przemysłu. Głównym obszarem jego zainteresowań była teoria zarządzania przemysłem. Zajmował się również badaniami nad ekonomiką regionu dolnośląskiego oraz lokalizacją przemysłu. W l. 1950-1951 organizator i dziekan Wydziału Planowania Przemysłu; 1952-1955 - prorektor, 1955-1956 rektor WSE. Jeden z inicjatorów Studenckich Konferencji Naukowych. Niektóre publikacje: Zaplecze gospodarcze Dolnego Śląska, Przemysł Dolnego Śląska, rozprawa habilitacyjna Rozwój i rozmieszczenie przemysłu na Dolnym Śląsku w okresie kapitalizmu.