Przybyła Mieczysław ur. w 1945 r. w Zarzeczu. Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: mgr – 1969 r.; dr e. w zakresie n. o zarz.; dr hab. – 1993 r.; prof. nadzw. AE Wrocław – 1995 r.; kier. Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania od 1998 r.; czł. Senatu AE we Wrocławiu od 2000 r.; przewodniczący Senackiej Komisji Wydawniczej AE we Wrocławiu od 2000 r.; czł. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy od 1998 r.; kier. Zakładu Teorii Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy od 1998 r.; org. i kier. Menedżerskich Studiów Podyplomowych przy AE we Wrocławiu; przewodniczący Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego sp. z o.o. od 1999 r.; doradca Wojewody Dolnośląskiego od 2000 r. Współtwórca szkoły naukowej: wrocławskiej prakseologiczno–metodologicznej szkoły zarządzania. Wypromował sześciu dr. Autor 80 publikacji, w tym 15 publikacji zwartych. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi.