Górniok Oktawia Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr n. praw. (prom. Witold Świda) – 1966 r.; dr. hab. – 1971 r.; prof. zw.; prac. naukowy UŚl. w Katowicach. Wypromowała dr.