Noga Marian ur. 1946 w Nowym Sączu; absolwent WSE we Wrocławiu - mgr 1969; studia doktoranckie na Uniwersytecie w Sankt Petersburgu, dr n. ekon. 1976; dr hab. 1986; prof. 1995; prof. zw. 1999. AE we Wrocławiu: dyr. Instytutu Ekonomii 1987-1990, kier. Katedry Makroekonomii, dziekan Wydziału Gospodarki Narodowej 1995-1999, rektor AE od 1999, Senator RP 2000-2004, czł. Rady Polityki Pieniężnej od 2004. Promotorstwo doktoratu h.c. prof. J. Popkiewicza, wypromował 5 doktorów. Autor ponad 100 publikacji, w tym 4 monografii, 1 podręcznika akademickiego, ok. 10 raportów (niepublikowanych) dla instytucji rządowych. Problematyka badawcza: wzrost gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem mierzenia dobrobytu społecznego, ekonomiczne aspekty ochrony środowiska. Funkcje społeczne: czł. Rotary Club International we Wrocławiu, prezes Klubu Uczelnianego AZS AE we Wrocławiu.