Sobolski Roman ur. w 1911r. w Wielopolu, mgr inż. 1938r., prof. 1952r., prof. zw. 1964r.. Kierownik Katedry Maszyn Dźwigowych i Urządzeń Transportowych 1948-1967r., Dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1968-1975r. Organizator i członek władz w tym Dyrektor Centralnego Biura Konstrukcji Maszynowych w Bytomiu 1946-1976r. Przewodniczący Wojewódzkiego Oddziału SIMP we Wrocławiu 1961-1972r.. Twórca Szkół Naukowych: 1. Dźwignice i Urządzenia Transportowe, 2. Maszyny Budowlane i Przeróbcze. Wykształcił 19 dr. n.t., z których uzyskało 2 dr. hab., 3 prof. zw., 2 prof., 2 doc.. Autor 7 książek naukowo-technicznych oraz kilkudziesięciu publikacji oraz wielu projektów konstrukcyjnych maszyn dźwigowych. Odznaczenia i nagrody: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal X i XXX-lecia PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za wybitne zasługi dla Dolnego Śląska. Złote Odznaki: Zasłużony dla Dolnego Śląska, Zasłużony Pracownik MON, Rozwoju Przemysłu Maszyn, NOT, Honorowy SIMP, Budowniczy Wrocławia. Nagrody: Państwowe, Ministerstwa Nauki i Techniki, m. Wrocławia.