Dudek Dionizy ur. w 1943 w Borysławiu, mgr inż. w 1965, dr inż. w 1970, dr hab. inż. w 1988, prof. dr hab. 1995, prof. zw PWr. w 2003, kierownik Zakładu Inżynierii Niezawodności i Diagnostyki od 1993, w latach 1991 - 1993 dyrektor Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej P.Wr., w latach 1993 - 1996 dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn P.Wr., członek Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN. Obszar działań naukowych kontynuowany w cyklicznych konferencjach „Badania doświadczalne w Budowie i Eksploatacji Maszyn" oraz. konwersatoriach „Bezpieczeństwo i Degradacja Maszyn" nakierowanych głównie na badania bezpieczeństwa maszyn górnictwa odkrywkowego w procesie ich wieloletniej eksploatacji. Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1988 oraz Societas Humboldtiana Polonarum od 1990. Wypromował 6 doktorów n.t. Autor l książki i 205 publikacji naukowych. Współautor 14 patentów. Nagroda Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżniony Honorową Odznaką Zasłużonego Pracownika wszystkich kopalń odkrywkowych węgla brunatnego.