Pieczonka Kazimierz ur. w 1925r. w Nowej Wsi , pow. Rzeszów, mgr inż. 1954, dr n.t. 1964, doc. 1970, prof. 1986, prof. zw. 1993. Kierownik Zespołu Dydaktycznego Maszyny Robocze Ciężkie 1976-1991, członek Zespołu Mechaniki Międzyuczelnianego Ośrodka Metodycznego Wyższych Studiów Technicznych dla Pracujących 1977-1980. Redaktor naukowy Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr. 1987-, Przewodniczący Komisji Przewodu Doktorskiego IKiEM 1994-, członek zespołu opiniodawczego Rektora PWr. 1981-1982, Kierownik Studium Podyplomowego 1987-1988. Członek: Rady Naukowej Komitetu Mechanizacji, Elektryfikacji i Automatyzacji ZBiPM CUPRUM 1981-1990, Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN 1982-2003, oraz Stowarzyszenia Twórców i Producentów Maszyn Roboczych 1995-. Przewodniczący Sekcji Maszyn Roboczych i Transportu Bliskiego SIMP we Wrocławiu 1964-1972. Prowadził szeroką współpracę z zakładami przemysłowymi Dolnego Śląska. Działalność naukowa: „Inżynieria mobilnych maszyn urabiających i ładujących” – kontynuator szkoły naukowej „Maszyny Budowlane i Przeróbcze” oraz udział w szkole naukowej „Budowa i Eksploatacja Maszyn Podstawowych Górnictwa Odkrywkowego” . Wypromował 6 dr. n.t. z których uzyskało 2 dr. hab., w tym 1 prof. zw. i 1 prof. nadzw. PWr.. Autor ponad 100 publikacji, 6 wydawnictw zwartych (książkowych), 6 patentów i kilku poważnych projektów konstrukcyjnych maszyn roboczych. Odznaczenia i nagrody: Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Kom. Eduk. Narodowej. Złote odznaki: Politechniki Wrocławskiej, Zasłużony dla Dolnego Śląska, Budowniczy LGOM, Zasłużony Pracownik FMB FADROMA, Honorowa SIMP. Dod. inf.: 50 lat Wydziału Mechanicznego 1945-1995, Wyd. Oficyna PWr. 1995.