Dudziński Piotr ur. w 1949r. w Środzie Śląskiej, mgr inż. 1973 r., dr n.t. 1977 r., dr hab. 1991 r., prof. nadzw. P.Wr. 1995r., od 1999 zast. dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą oraz Kierownik Zakładu Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych, od 1980r. członek a od 1996r. sekretarz na Europę Środkową i Wschodnią The International Society for Terrain Vehicle Systems, od 1990 czł. Societas Humboldtiana Polonorum, od 1994 czł. Inetrnational Association for Automation and Robotics in Construction (IAARC) oraz Komitetu Automatyki i Robotyki PAN – Zespół Sterowania Ruchem Pojazdów, Maszyn Roboczych i Stanowisk Produkcyjnych, od 1996 czł. Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN – Oddział we Wrocławiu, od 2003r. czł. Europäische Konferenz Fördertechnik Professoren. Obszar naukowy: Inżynieria Pojazdów Przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów na podwoziu z gąsienicami elastomerowymi. Wypromował 4 dr n.t.. Autor 1 książki w jęz. niem., autor lub współautor ponad 120 publikacji, 31 patentów w tym 19 zagranicznych. Posiada odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej. Szerzej o nim: Who’s Who in Science and Engineering 2000-2001, Złota Księga Nauk Technicznych 2003, wyd. Helion, str. 75-76.