Korzeń Zbigniew ur. w 1946r. w Schwenningen, mgr inż. 1970r., dr n.t. 1975r., dr hab. 1981r., doc. 1986r., prof. 1994r., prof. zw. 1999r.. Dyrektor Pionu ds. Studenckich i członek Senatu PWr. 1975-1978r.. Zastępca Dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 1987-1993r.. Kierownik Zakładów: Zakładu Konstrukcji i Automatyzacji Maszyn Roboczych 1991-1996r. oraz Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych 1996-2002r.. Koordynator międzynarodowego projektu dydaktycznego Tempus JEP03238 z celem tworzenia podstaw nauczania logistyki w Polsce. Szef Rady Programowej czasopisma „Logistyka” 1991-1995r. W-ce Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, W-ce Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Logistycznego i Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału tego Towarzystwa 2000-2002r.. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Niemieckojęzycznych Profesorów Logistyki 1998-2002r. Współtwórca i Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu 2001-2002r.. Działalność naukowa: mechanika procesów urabiania , ładowania i przepływu materiałów ziarnistych oraz logistyka i systemy transportowe. Wypromował 5 dr n.t.. Autor 163 publikacji i 8 wydawnictw książkowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PWr., Nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.