Rink Ryszard ur. w 1930 r. we Lwowie. Kontraktowy młodszy asystent 1950-51; inż. 1952; mgr inż. 1955; dr n.t. 1964; doc. 1972; prof. 1994. Członek Zespołu koordynacyjnego międzyresortowego programu nauk podstawowych Nr 1-17 i centralnego programu badań podstawowych Nr 03.07 „Badania podstaw procesów wzbogacania kopalin” koordynowanych przez Politechnikę Śląską. Kontynuator 2 Szkoły Naukowej – specjalizuje się w dziedzinie mikrorozdrabniania i klasyfikacji materiałów oraz teorii i budowie urządzeń dla tych procesów. Wypromował 2 dr n.t. Autor 74 publikacji. Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. Posiada odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Więźnia Politycznego, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Niezłomnych, Odznaka Akcji „Burza”. Szerzej o nim: Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, tom 3, Mielec 1994, s. 281, 625, 646-48, 650, 657-59. Zmarł w 2004 r.