Stryczek Stefan ur. 1921 r. w Czechowicach; mgr inż. 1951 r.; dr n.t. 1964 r.; doc. 1968 r.; prof. nadzw. 1979 r.; kierownik Zakładu Napędów i Sterowań Hydraulicznych 1965-76; zast. głównego eksperta ds. prac zleconych w PWr. 1968-76; prodziekan Wydziału Mechanicznego 1969-75; zast. dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1975-79; dziekan Wydziału Mechanicznego 1981-87; członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych w Kobyłce 1982-85; Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Dźwignic i Urządzeń Transportowych Detrans w Bytomiu 1986-91; Członek Rady Programowej czasopisma Przegląd Mechaniczny 1973-90; Przewodniczący Rady Programowej czasopisma Hydraulika i Pneumatyka 1980-97; założyciel i przewodniczący sekcji Hydraulika i Pneumatyka Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich SIMP 1964 r. Twórca Szkoły Naukowej: Napęd i Sterowanie Hydrostatyczne. Wypromował 10 dr n.t.; wśród wychowanków 3 dr hab.; 2 prof. Autor 105 publikacji; 3 książek. Laureat Nagrody Państwowej II-go stopnia. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi 1973 r. Krzyż Kawalerski O.O.P, 1980r. Medal Komisji Edukacji Narodowej 1981 r.; Złota Honorowa Odznaka SIMP 1980 r.; Odznaka inż. Henryka Mierzejewskiego SIMP 1990 r. Szerzej o nim: Encyklopedia Wrocławia, Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000. Zmarł w 1997 r.