Kollek Wacław ur. w 1941 w Ostałowicach; mgr inż. 1964 r. asystent i st. asystent 1964 r.; dr 1970 r.; adiunkt 1970 r.; dr hab. 1977 r.; docent 1977 r.; prof. nadzw. 1987 r.; prof. zw. 1994 r. Kierownik Zakładu Napędów i Automatyki Hydraulicznej Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr. od 1978 r.; Dyrektor Pionu Toku Studiów PWr 1978–81; Dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr., 1987–93, 1996–99; Dziekan Wydziału Mechanicznego PWr. od 1999 r.; Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Kadr SIMP Wrocław 1980–84; Członek Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego od 1985 r.; Członek Polskiego Komitetu Pomiarów, Automatyki i Robotyki Warszawa od 1990 r.; Członek Komitetu Mechaniki i Budownictwa PAN Wrocław od 1990 r.; Członek Komitetów Naukowych Konferencji: Napęd i Sterowanie Hydrauliczne, Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych; Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika techniczno – informacyjnego Napędy i Sterowanie od 1999 r.; Przewodniczący Zespołu Roboczego Akredytacyjnego kierunku Mechanika i Budowa Maszyn; V-ce Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN od 2003 r.; Członek Prezydium Korporacji Napędów i Sterowań Hydraulicznych i Pneumatycznych. Twórca Szkoły Naukowej: Wibroakustyka w elementach i układach hydraulicznych. Wypromował: 4 dr n.t., wśród wychowanków 2 dr hab., 1 prof. Autor i współautor 150 publikacji, 8 książek. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej.