Palczak Edward ur. w 1931 r. w Konkolnikach; st. asystent 1970 r.; dr n.t. 1973 r.; adiunkt 1974 r.; docent 1985 r.; dr hab. 1986 r.; prof. nadzw. 1995 r.; prof. 1996 r.; prof. zw. 2000 r. Z-ca głównego technologa ZREMB 1964-66, główny konstruktor ZREMB 1965-67. Prodziekan ds. Studenckich na Wydz. Mechanicznym PWr. 1983-90; członek Komisji Przewodów Doktorskich; członek Rzeczywisty Grupy Roboczej ISO-ISO/TC-131 1988-92; członek PAN o/Wrocław 2000-2003; przewodniczący Rady Programowej Hydrauliki i Pneumatyki 1995-2003 r.; przewodniczący Normalizacyjnej Komisji Programowej NKP-160 od 1995 r. Obszar działalności naukowej: serwomechanizmy układów hydraulicznych, dynamika maszyn i urządzeń hydraulicznych, badania statyczne i dynamiczne maszyn i urządzeń hydraulicznych, systemy sterowania maszyn i urządzeń oraz serwonapędów elektrohydraulicznych. Wypromował: 4 dr n.t. Autor i współautor 120 publikacji, 4 książek. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka PWr., Srebrna Odznaka SIMP. Szerzej o nim: Złota Księga Nauki Polskiej, Wyd. HELION, Warszawa 2000, s.386.