Stryczek Jarosław ur. 1950 r. w Czechowicach; mgr inż. 1973 r.; dr n.t. 1981 r.; dr hab. 1991 r.; prof. nadzw. PWr. 1997 r.; kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii od 2002 r.; zast. dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn od 1999 r.; od 1988 r. członek Rady Programowej, a od 2002 r. przewodniczący Rady Programowej czasopisma Hydraulika i Pneumatyka; członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich SIMP od 1973 r.; wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Napędu i Sterowania Hydraulicznego SIMP. Wypromował 1 dr n.t.. Autor i współautor 80 publikacji (do 2003 r.). Odznaczenia: Brązowa Honorowa Odznaka SIMP, Złota Odznaka PWr.