Teisseyre Jerzy Henryk ur. 1902 r. we Lwowie; mgr inż. 1926 r.; zast. prof. 1949 r.; docent 1955 r.; prof. ndzw. 1957 r.; dr n.t. 1962 r.; prof. zw. 1968 r. Dziekan Wydziału Lotniczego 1949-53, dziekan Wydziału Mechanicznego 1954-56, kierownik Katedry Samochodów i Ciągników 1957-58, kierownik Katedry a następnie Zakładu Nadwozi i Ustrojów Nośnych 1958-73. Wykładowca budowy samolotów na Politechnice w Istambule 1941-46. Wykładowca wytrzymałości struktur cienkościennych na Uniwersytecie technicznym w Ghanie 1964-66. Twórca i współtwórca 17 prototypów samolotów cywilnych i wojskowych w Polsce i w Turcji. Autor 4 książek, w tym 1 wydanej w języku rosyjskim i 1 przetłumaczonej na język niemiecki. Twórca Szkoły Naukowej: Projektowanie i Budowa Środków Transportu, i związana z tą szkołą Teoria i Zastosowanie Struktur Wielowarstwowych. Wypromował 12 dr n.t.; wśród wychowanków: 3. dr hab. w tym 2. prof. Uczestnik walk o Lwów 1918 r. Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P. Zmarł w 1988 r.