Stojanowski Karol ur. w 1985 r. w Kobyłowłokach woj. tarnopolskie, mgr filozofii 1919 r., dr 1924 r., hab. 1927 r., docent 1928 r., prof. 1946 r. Organizator i kierownik Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego 1946-1947. Kontynuator Polskiej Szkoły Antropologicznej; uczeń Jana Czekanowskiego. Dorobek naukowy: 120 publikacji. Odznaczenia: Krzyż Niepodległości. Szerzej: Przegląd Antropologiczny t. 16, z. 1-3, 1949, Studia Antropologiczne t.5, wyd. U.Wr., 1998.