Rusiński Eugeniusz ur. w 1949 r., w Marszowicach; mgr inż. mech. – 1975 r. PWr.; dr n.t. 1980 r.; dr hab. 1990 r.; prof. nadzw. PWr 1993 r.; tytuł profesora 1996 r.; prof. zw. PWr 2001 r.; kierownik Zespołu Badawczego Pojazdów Samochodowych 1986÷89; kierownik Ogólnoinstytutowego Laboratorium Komputerowego w Instytucie Konstr. i Ekspl. Maszyn 1990÷93; kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD) 1994 do obecnej chwili; zast. Dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1995÷98; dyrektor Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn od 2000 roku do obecnej chwili. Otrzymał tytuł profesora Europäischer Ingenieurpädagoge 2002 r.; PAN – Komitet Budowy Maszyn – czł. 2003; członek: Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Mechaniki, Polskiego Towarzystwa Symulacji Komputerowej; członek Sekcji Metody Komputerowe w nauce KBN 1999-2001, członek Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik – IGIP od 2002. Członek Senatu Politechniki Wrocławskiej 2002÷2005. Rzeczoznawca PZM w zakresie specjalności: technika motoryzacyjna, ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków; Rzeczoznawca SIMP w zakresie specjalności: wytrzymałość i badania materiałów; członek Komisji Akredytacji Uczelni Technicznych 2002÷2004. Twórca Szkoły Naukowej: Zastosowania metody elementów skończonych w wymiarowaniu ustrojów nośnych przy pomocy CAD/FEM. Wypromował 10. dr n. t., wśród wychowanków 1. dr hab. Autor 312 publikacji, 5 książek (do 2003 r.). Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Honorowa Odznaka zasłużony Pracownik FAMAGO S.A., Medal „Zasłużony Pracownik Kopalni Węgla Brunatnego TURÓW S.A.”, Medal „Zasłużony Pracownik Kopalni Węgla Brunatnego ADAMÓW S.A.”, Szerzej o nim: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Ó Copyright by Ośrodek Przetwarzania Informacji. Warszawa 2000, str. 708 .