Będziński Romuald ur. w 1940r., w Zajezierzu k/Dęblina; mgr inż. - Politechnika Wrocławska 1964r., dr n.t. 1973r., dr hab. 1990r., prof. ndzw. PWr 1993r., tytuł prof. 1997r., prof. zw. PWr 2000r., kierownik Laboratorium Elastooptyki od 1973r., 1976-79 kierownik Centralnego Laboratorium Badań Modelowych Konstrukcji Maszynowych, 1980-90 kierownik Laboratorium Badań Naprężeń i Odkształceń Metodami Optycznymi, 1990-95 kierownik Laboratorium Doświadczalnej Analizy Naprężeń i Odkształceń, od 1995r. kierownik Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, czł. Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, czł. Komitetu Mechaniki PAN-Przewodniczący Sekcji Biomechaniki, czł. Komitetu Rehabilitacji, Adaptacji Społecznej i Nauk o Kulturze Fizycznej PAN-Przewodniczący Komisji Inżynierii Rehabilitacji, PAN Oddz. Wrocław, czł. Zespołu Mechaniki i Budownictwa, czł. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, czł. Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, czł. Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (vice przewodniczący), czł. International Society of Biomechanics, czł. European Society of Biomechanics –member of the Council, czł. Society of Experimental Mechanics, czł. Danubia-Adria Committee for Experimental Mechanics (jeden z dwóch przedstawicieli Polski w Zarządzie); redaktor naczelny "Acta of Bioengineering and Biomechanics", member of editorial board of “Locomotor System” (Czechy), członek redakcji “Fizjoterapia”; wypromował 10 dr n.t., 4 dr hab. Autor 229 publikacji, 1 książki: „Biomechanika Inżynierska-zagadnienia wybrane” 1997r.