Wrzecioniarz Piotr A. ur. 1949r. w Świdnicy, mgr inż. 1973r., dr n.t. 1976.; dr hab. 1990.; prof. nadzw. PWr 1995, Kierownik Lab. Badań Ustrojów i Zespołów Pojazdów 1984-1991; Kierownik Zakładu Pojazdów 1991-2000. Członek Sekcji Metodologii Pol. Tow. Cybernetycznego, Sekcji Stat. Konstr. Komitetu Budowy Maszyn PAN, Pol. Tow. Recyklingu, SIMP, Automobilklubu Dolnośląskiego, Komisji Budownictwa i Mechaniki Oddziału PAN we Wrocławiu, komitetu redakcyjnego „Archiwum Motoryzacji”, członek współzałożyciel Pol. Tow. Naukowego Motoryzacji, przewodniczący Kapituły Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, członek Business Centre Club, prezes firmy TÜVPOL. Kontynuator szkoły naukowej profesora Jerzego H. Teisseyre w zakresie teorii konstrukcji warstwowych. Wypromował 3 dr nt. Autor 120 publikacji, 3 monografii, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka zasłużony dla Pol. Wrocł., Srebrna odznaka Pol. Tow. Cybernetycznego, Medal Europejski przyznany przez Komitet Integracji Europejskiej, Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy. Uczestniczy w rozwoju krajowego przemysłu motoryzacyjnego, współpracując oraz dostarczając absolwentów do firm: Daimler-Chrysler, Volvo, Toyota, Volkswagen, Fiat, Opel, Bosch, Wabco i in . Szerzej: „Złota Księga Nauk Technicznych” 2003, „Kto jest kim w Polsce 200-2002”, „Who is Who 2003”.