Noskiewicz Jan ur. w 1890 r. w Sanoku, zm. w 1963 w Warszawie. mgr 1913 (Uniwersytet Lwowski), dr filoz. 1927 (Uniwersytet Lwowski); dr hab. 1937 (Uniwersytet Lwowski); prof. 1946 (Uniwersytet Wrocławski). asystent Katedry Zoologii Uniwersytetu Lwowskiego 1920-1922; kustosz Muzeum im. Dzieduszyckich 1922-1939; wykładowca Instytutu Pedagogiki i Uniwersytetu Lwowskiego 1940-1944, pracownik Instytutu Badań Tyfusu Plamistego 1941-1944, wykładowca Wyższych Kursów Nauczania 1944, wykładowca Uniwersytetu Lwowskiego 1944-1946, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego 1946; profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego 1954, kierownik Katedry Systematyki Zwierząt i Zoogeografii od 1946. Redaktor naczelny „Polskiego Pisma Entomologicznego” 1951-1963, członek ZG Polskiego Towarzystwa Entomologicznego 1951-1963. członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznegi i Polskiego Towarzystwa Przyropdników im. M. Kopernika. Twórca Szkoły Systematyki i Taksonomii Bezkręgowców, specjalność entomologia. Wypromował 9 doktorów, 1 doktor habilitowany wśród wychowanków. Specjalista w zakresie systematyki błonkówek, zwłaszca żądłówek, wybitny zoogeograf, autor 97 publikacji i tłumacz 2 książek. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal X-lecia Polski Ludowej, Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska.