Marcinkowski Jerzy ur. W 1923 r w Warszawie , mgr inż.1950 dr n.t. 1967, doc. Politechniki Wrocławskiej (1970 – 1991). Kierownik Zakładu Pojazdów Szynowych w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn PWr ( 1970 – 1985) Kierował zespołem seminaryjnym Metod Projektowania i Eksploatacji Środków Transportu a następnie zespołem Modelowania Dynamiki Maszyn i Procesów. Sekretarz Komisji Przewodów Doktorskich 1970 - 86, z-ca dyr. d.s. Kształcenia Kadry Naukowej 1975 - 78, kierownik studium podyplomowego 1985 - 86. Konstruktor i samodzielny konstruktor w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu 1951 - 53, pracownik inżynieryjno – techniczny i kierownik pracowni w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Kolejnictwa w Warszawie (od 1964 na stanowisku docenta ) 1954 - 1970. Członek Zespołu Konsultacyjnego Ministra Transportu PAN 1984 – 1987, członek sekcji II Komitetu Transportu PAN 1984-86, członek Komitetu PAN 1987 – 90, członek sekcji technicznej Komitetu Transportu PAN 1991 – 92. Obszar działań naukowych ; budowa pojazdów lądowych, systemy transportowe. Wypromował 8 dr n. t., spośród nich 2 dr hab., obydwaj prof. uczelniani. Autor 53 publikacji, w tym 3 skrypty i jedna książka. Podchorąży Armii Krajowej. Posiadane odznaczenia; Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska Polskiego 2x, Medal za Warszawę 1939 – 1945. Posiada odznaki ; Przodujący Kolejarz, Srebrna Odznaka „Za zasługi dla transportu”, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej.