Gołąbek Aniela z d. Goździejewska, ur. w 1930 r. w Poznaniu; inż. mechanik 1955 r. na Wydz. Mechanicznym PWr; pracownik PWr od 1971 r.; dr nt. 1975 r.; doc. konstr. 1990 r.; dr hab. 1993 r.; prof. nadzw. PWr 1996 r. Obszar zainteresowań naukowych: niezawodność i bezpieczeństwo maszyn i pojazdów, szczególnie problematyka badań eksploatacyjnych oraz związki między gotowością, obsługiwaniem, niezawodnością i bezpieczeństwem maszyn i pojazdów. Członek Zespołu Systemów Eksploatacji oraz członek Zespołu Bezpieczeństwa Sekcji Podstaw Eksploatacji KBN PAN; członek Zespołu Niezawodności i Bezpieczeństwa w Transporcie Komitetu Transportu. Autorka i współautorka 108 prac publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 3 skryptów , 1 monografii, 1 książki. Odznaczona i wyróżniona: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Złota Odznaka PWr, 5 nagród ministrów. Zmarła w 1996 r. Szerzej o Niej: Życie i praca profesor Anieli Gołąbek – wspomnienia. Wrocław 1997.