Nowakowski Tomasz ur. w 1953 r., we Wrocławiu; mgr inż. 1976 r.; dr inż. 1980 r.; dr hab. inż. 1999 r.; prof. nadzw. PWr 2002; kierownik Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych od 2002 r.; zastępca dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1993 –1999; prodziekan Wydziału Mechanicznego od 1999; członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Systemowego od 1995; przewodniczący Komisji Dolnośląskiej Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego od 1999; członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwo i Niezawodności od 2000; przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logistycznego od 2002. Wypromował 2 dr nauk technicznych. Autor i współautor ponad 130 publikacji, w tym 3 książek, m.in.: „Niezawodność autobusów”, „Miejsce transportu kolejowego w łańcuchach i sieciach logistycznych” oraz monografii: „Metodyka prognozowania niezawodności obiektów mechanicznych”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.