Grajnert Jacek ur. 1950 r. we Wrocławiu , mgr inż. 1973, dr n.t. 1980, dr habl. 1996. prof. nadzw. Pol. Wroc. 2000 r. Staż naukowy w Centralnym Ośrodku Rozwoju Techniki Kolejnictwa w Warszawie 1973 - 74 , Z- ca Dyr. d.s. Badań Naukowych w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Budowy Taboru Kolejowego przy Fabryce Wagonów Pafawag we Wrocławiu 1985 do 1990. Redaktor Zeszytów Naukowych Politechniki Wrocławskiej serii Mechanika i Budowa Maszyn. Stypendysta Fundacji Aleksandra von Humbaldta w RWTH Aachen w Niemczech ( 1990 - 91 oraz w 1993 r). Udział w międzynarodowych badaniach wagonów kolejowych „Gothard ‘92”. Założył ( 1995) i redagował serię wydawniczą książek p.n. Navigator. Za jego życia ukazało się 14 książek z tej serii. Autorem lub współautor 120 publikacji w tym 7 monografii a także 60 opracowań dla przemysłu. Zainteresowania naukowe; teoria konstrukcji pojazdów szynowych i ich elementów a w szczególności: odbieraki prądu do lokomotyw na duże prędkości, hamulce szynowe, zagadnienia wymiany ciepła w pojazdach a przede wszystkim teoria konstrukcji zawieszeń pneumatycznych w pojazdach. Prowadził 3 przewody doktorskie zakończone stopniami dr n.t. po jego śmierci pod kierunkiem innych promotorów. Był członkiem Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Mechaników Polskich (od 1975 r), Polskiego Towarzystwa Logistycznego od 2000 r., GAMM – Geselschaft Angeneimen Mathematik und Mechanik (od 1991 r.). Był także członkiem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk sekcji Pojazdy Szynowe. Odznaczony Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej Zmarł 2002 r.