Szarski Kazimierz Witalis ur. 1904 w Wiedniu; zm. 1960, Studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Mgr 1928; Dr nauk przyrodniczych 1932; dr hab. 1939; prof. nadzw.1946. Zmarł w roku, w którym wniosek o nadanie tytułu prof. zwyczajnego, czekał na zatwierdzenie w Ministerstwie. W latach 1928 – 39 był kolejno demonstratorem, młodszym, potem starszym asystentem naukowo-dydaktycznym i docentem Katedry Anatomii Porównawczej Uniwersytetu Lwowskiego. Od stycznia 1946r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Współtwórca Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, założyciel i kierownik Katedry Anatomii Porównawczej 1946-60. Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych 1954, Prorektor 1954 – 1957 a następnie Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 1957-59; Zasłużony w inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Dolnego Śląska, współtwórca sieci rezerwatów przyrodniczych Dolnego Śląska, pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Przewodniczący Wrocławskiego Komitetu Ochrony Przyrody. Redaktor Zoologica Poloniae, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Głównym kierunkiem badań była morfologia i morfogeneza kręgowców, prace nad rozwojem i budową układu moczopłciowego u ssaków przy zastosowaniu oprócz metody histologicznej metodę rekonstrukcji plastycznych. Twórca Szkół Naukowych: Morfologia i Morfogeneza Kręgowców, Wrocławska Szkoła Ornitologiczna. Wypromował 3 dr; 1 dr hab. Wśród wychowanków.5 profesorów. Autor 16 opublikowanych prac, liczne przekłady, m.in. dzieł Darwina, Wallace. Posiadane odznaczenia: Krzyż Oficerski O.O.P., Złoty Krzyż Zasługi.