Gwiazdomorski Jan ur. w 1899 r. w Krakowie, zm. w 1977 r. w Krakowie. Uczeń Stanislawa Wróblewskiego i Fryderyka Zolla Stopnie i tytuły naukowe oraz pełnione funkcje: dr hab. – 1928 r.; prof. nadzw. – 1930 r.; prof. zw. – 1937 r.; pracownik naukowy UJ 1924–1948 i 1956–1969; dziekan Wydz. Prawa UJ 1945–1946; prac. naukowy UWr 1948–1956; kier. I-szej Katedry Prawa Cywilnego; czł. PAU 1946–1951; Komitetu Nauk Prawnych PAN; Zespołu Prawa Cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej – 1956 r. Wypromował pięciu dr. Autor pięciu książek. Odznaczenia m.in.: Order Odrodzenia Polski IV klasy – 1947 r.; dr h. c. UWr. – 1977 r. Szerzej o nim J. S. Piątkowski, Jan Gwiazdomorski 1899–1977, Państwod i Prawo 1978, R. XXXIII, z. 3, s. 138–139.