Dobromirski Walerian ur. 1918 r.; w Glinianach; mgr inż. 1949r. Zastępca profesora w Katedrze Projektowania Okrętów Politechniki Gdańskiej 1955-1961, docent 1968; Prodziekan Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej 1956-1959, Kierownik Działu Żeglugi w Morskim Instytucie Technicznym. Główny specjalista w Biurze Projektów i Studiów Taboru Rzecznego we Wrocławiu 1960-1968. Organizator i kierownik Zakładu Statków Śródlądowych na Politechnice Wrocławskiej 1968-1981. Główny projektant systemu transportowego rzeki Volty (Ghana). Współtwórca wprowadzenia w Polsce systemu pchania, za co otrzymał w roku 1968 Nagrodę Komitetu Nauki i Techniki. Współautor jedynego w kraju Poradnika okrętowego. Autor i współautor szeregu opracowań wdrożonych w przemyśle. Członek Rad Naukowo-Technicznych działających przy różnych ministerstwach i zjednoczeniach. Wypromował 6 dr n. t, jeden z jego wychowanków uzyskał tytuł dr hab. Obszar działalności naukowej: projektowanie i budowa statków. Brał udział w kompanii wrześniowej 1939r. Ranny w bitwie pod Wolą Gułowską dostał się do niewoli i do stycznia 1945r. przebywał w oficerskim obozie jeńców Oflag II C w Woldenbergu. Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Złota Odznaka Zasłużony Pracownik Morza, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nagroda Senatu Politechniki Wrocławskiej, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej. Zmarł 1989 r.