Kulczyk Jan ur. w 1944 w Dulibach; mgr inż. 1968r.; dr n.t. 1976r.; dr hab. 1992r.; prof. nadzw. PWr 1995 r. prof. 2004 r.; staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Delft (Holandia) 1978-1979r.; kierownik Zakładu Statków Śródlądowych na Politechnice Wrocławskiej 1981-1984r.; zast. dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1996-2002 r.; konsultant prac projektowych w Centrum Projektowo-Badawczym Żeglugi Śródlądowej NAVICENTRUM 1980-1991r.; przewodniczący Sekcji Okrętowców SIMP we Wrocławiu 1987-1991 r.; PAN O/Wrocław Komisja Mechaniki i Budownictwa od 1996r.; PAN Podsekcja Numerycznej Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki od 1994r.; Członek Komitetu Sterującego rządowego programu „Program dla Odry –2006” od 2002r.; Polish Maritme Research – czł. Komitetu Naukowego od 1999r.; Obszary działalności: zagadnienia hydrodynamiki ruchu statku na wodzie ograniczonej, transport śródlądowy. Wypromował 2. dr n. t.; Autor, współautor 148 publikacji, 1 książka (2003). Kontynuator szkoły naukowej. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, srebrna odznaka „Zasłużony dla Rozwoju Żeglugi Śródlądowej”, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, nagroda Senatu Politechniki Wrocławskiej.