Smolnicki Tadeusz ur. w 1963 r., we Wrocławiu; mgr inż. mech. – 1986 r. PWr.; dr n.t. 1994 r.; dr hab. 2002 r.; zast. Dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn d.s. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem 2002 do chwili obecnej; członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek PAN. Badania: zastosowanie metod numerycznych, w tym metody elementów skończonych w obliczeniach wytrzymałościowych ustrojów nośnych maszyn roboczych i pojazdów oraz elementów maszyn; modelowanie, eksploatacja i diagnostyka wielkogabarytowych łożysk tocznych; kabiny ochronne, konstrukcje cienkościenne. Wypromował 1 dr n.t. Autor 96 publikacji, 2 książek. Posiada odznaczenia: Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej