Sembrat Kazimierz ur. 04. 12. 1902 w Krakowie. 1920 - 1925 studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, 1921 demonstrator, w Instytucie Zoologicznym u prof. J. Hirschlera, 1925 doktorat i asystentura, 1925 - 1930 - adiunkt, 1931-habilitacja,1939 - 1941 - profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Zoologii i Anatomii Porównawczej, 1941-1944 usunięty przez Niemców z Uniwersytetu pracuje w zakładzie szczepionek antytyfusowych prof. R. Weigla. W 1944 przenosi się do W-wy, gdzie został ranny w Powstaniu.1945 od kwietnia do września profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 01. 10. 1945 - profesor zwyczajny na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwszy Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych. 1945 - 1949 - dojeżdża do Lublina w charakterze kierownika Katedry Zoologii. 1945 - 1972 roku dyrektor Instytutu Zoologicznego U.Wr i kierownik Katedry Zoologii Ogólnej, a od 1968 Zakładu Zoologii Ogólnej. Autor ponad 500 publikacji (w tym ponad 100 oryginalnych rozpraw) z dziedziny embriologii doświadczalnej i opisowej oraz faunistyki. Wykazał wpływ tarczycy na metamorfozę i morfogenezę kręgowców. Autor podręcznika Histologia Porównawcza Zwierząt (1981). Wypromował 20 doktorów i 2 dr hab. W latach 1953 - 1965 prezes a od 1972 honorowy członek Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma Przegląd Zoologiczny od 1950 i redaktor naczelny Zoologica Poloniae. Nagrodzony krzyżem kawalerskim i krzyżem oficerskim Polonia Restituta. Doktor HC Uniwersytetu Wrocławskiego. Zmarł we Wrocławiu 22. 07. 1988 roku.