Ryziewicz Zbigniew ur. w 1898 r., w Strutynie. Kariera naukowa: mgr 1945; dr nauk przyrodniczych 1946; zastępca prof. 1947; prof nadzw. 1955. W Uniwersytecie Wrocławskim pełnił następujące funkcje: Kierownik Katedry Paleozoologii UWr. 1947-1968; prodziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr. 1963-1965. Członek: Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego; Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika; Polskiego Towarzystwa Geologicznego; Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Twórca „Wrocławskiej Szkoły Paleozoologii”. Specjalista w zakresie kenozoicznych ssaków Polski. Jego zainteresowania naukowe obejmowały: anatomię kręgowców, biostratygrafię, paleoekologię, paleozoologię, taksonomię, teriologię. Wypromował – 3 dr nauk przyrodniczych. Autor 18 publikacji i 2 skryptów. Żołnierz Legionów Polskich, uczestnik III Powstania Śląskiego, nauczyciel w tajnym szkolnictwie w II wojnie światowej. Posiadane odznaczenia: Krzyż Walecznych; Krzyż Niepodległości. Jedna pozycja biograficzna o nim: Zbigniew Ryziewicz 1898-1977. Przegląd Zoologiczny, XXI, 3, (1977): 197-199.