Demeter Tadeusz ur. w 1901 r. we Lwowie, mgr inż. 1945 r.; doc. 1951 r.; zast. prof. 1954 r.; prof. nadzw. 1966 r.; Politechnika Wrocławska: kierownik Katedry Elementów Maszyn a potem Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn 1959-66 r., kierownik Zakładu Sprzęgieł i Połączeń 1966-70 r., prodziekan Wydziału Mechanicznego PWr. 1952-54 r. oraz 1960-64 r., kierownik Studium Zaocznego na tymże Wydziale 1954-58 r. Szkoła Naukowa: Podstawy konstrukcji maszyn. Wypromował 11 doktorów n.t., wśród wychowanków: 3 dr hab., 2 docentów, 4 profesorów. Publikacje: 8 książek i skryptów, 33 artykuły, autor 4 wynalazków. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej. Zmarł w 1972 r.