Ziemiański Kazimierz ur. w 1926 r. w Krynicy; zast. asyst. 1955 r.; mgr inż. 1956 r.; dr n.t. 1964 r.; docent 1971 r.; prof. nadzw. 1989 r.; prof. zw. PWr. 1995 r.; zast. dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1987-93; kier. zespołu badawczego 1976-92; sekretarz Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia 1976-91; członek Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN we Wrocławiu; członek Polskiego Towarzystwa Tribologicznego; członek Ruchu Oporu podczas II wojny światowej. Zainteresowania naukowe: tribologia polimerów oraz tworzywa sztuczne w budowie maszyn. Wypromował 6 dr n.t., wśród wychowanków 1 dr hab.;. autor i współautor 128 publikacji, 1 książki. Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P., Krzyż Oficerski O.O.P., Krzyż Partyzancki, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej. Szerzej o nim: Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. t.IV, Wyd. Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa, 2002, s.863. Zmarł w 2002 r.