Dziama Antoni ur. w 1924 r. w Rzeszowie; Straż Akademicka Politechniki Wrocławskiej od VII.1945; zast.asyst. 1949 r.; mgr inż. 1950 r.; dr n.t. 1962 r.; doc. 1970 r.; kierownik Zakładu Przekładni Mechanicznych 1969-79; kierownik Zespołu Badawczego i Dydaktycznego Podstaw Konstrukcji Maszyn w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1970-83; Prodziekan Wydz. Mechanicznego 1981-90; członek Komitetu Ekspertów ZG SIMP 1980-87; członek Komitetu Redakcyjnego serii PKM, wyd. PWN 1981-2003. Uprawiana specjalność naukowa: Podstawy Konstrukcji Maszyn i Tribologia, Metodologia Projektowania Maszyn. Wypromował 7 dr n.t.; Autor i współautor 48 publikacji i 3 książek. Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P., Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej, Medal 40-lecia Politechniki Wrocławskiej, Złota Odznaka „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia”, Złota Odznaka Honorowa SIMP, Srebrna Odznaka Honorowa NOT.