Szymankiewicz Felicjan ur. 1927 r. w Lewkowie; zast.asyst. 1951 r.; inż. 1953 r.; mgr inż. 1955 r.; dr n.t. 1964 r.; doc. 1968 r.; kierownik Zakładu Sprzęgieł i Połączeń 1970-77; Kierownik Zespołu Badawczego 1977-91; kierownik Laboratorium Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii 1987-91 w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn; Sekretarz Szkoły PWr. 1969-81; członek Senatu PWr. 1988-90. Obszar działalności naukowej: 1) podstawy konstrukcji maszyn – układy przenoszenia i wytrącania energii, 2) wytrzymałość struktur wielowarstwowych z rdzeniem z porowatych tworzyw sztucznych. Wypromował 7 dr n.t., wśród wychowanków 1 dr hab. prof. nadzw. PWr. Autor i współautor 60 publikacji. Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski O.O.P., Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej. Od 1991 r. na emeryturze.