Miller Stefan ur. 1929 r. w Podkońcach; asystent 1956 r.; mgr inż. 1956 r.; dr n.t. 1961 r.; dr hab. 1968 r.; prof. nadzw. 1976 r.; prof. zw. 1985 r. P.o kierownika Katedry Maszynoznawstwa Ogólnego i Teorii Mechanizmów 1958-68, kierownik Zakładu Teorii Maszyn i Mechanizmów 1968-76; Prodziekan Wydziału Mechanicznego 1972-75; zast. Dyrektora Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1975-78. Członek Polskiego Komit. Teorii Maszyn, członek Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek International Federation for the Theory of Machines and Mechanisms. Autor i współautor 145 publikacji, 4 książek. Wypromował 7 dr n.t., wśród wychowanków 3 dr hab., 1 profesor; 1 prof. nadzw. PWr. Twórca Szkoły Naukowej: Synteza Mechanizmów. Posiada odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski; Oficerski O.O.P.; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej.