Gronowicz Antoni ur. w 1948 r., w Baborowie; absolwent Politechniki Wrocławskiej 1972; dr n. t. 1978; dr hab. 1992; prof. nadzw. PWr 1996-; prof. 2003; kierownik Zakładu Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych 1992; zast. dyr. Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn 1996-99; prodziekan Wydziału Mechanicznego 2002; członek Polskiego Komitetu Teorii Maszyn i Mechanizmów - Sekcja Komitetu Budowy Maszyn PAN; członek Sekcji Mechatroniki KBM PAN; członek Komisji Budownictwa i Mechaniki PAN O/Wrocław; przedstawiciel Polski w International Federation for Theory of Machines and Mechanisms - Committee of Cams and Linkages, Committee of Education; Archives of Civil and Mechanical Engineering - członek Rady Programowej 2001-. Uczeń prof. Stefana Millera, kontynuuje tradycje naukowe ośrodka wrocławskiego w obszarze teorii maszyn i mechanizmów; rozszerza zakres badań o układy mechatroniczne. Wypromował 4 dr n. t., autor i współautor 86 publikacji, 4 skryptów, 2 książek (do 2003 r.). Posiadane odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej.