Twaróg Władysław ur. w 1946 r. w Szebniach; absolwent Politechniki Wrocławskiej 1972; dr n. t. 1978; dr hab. 1993; prof. nadzw. PWr 2003. Uczeń prof. Stefana Millera, kontynuator Szkoły Naukowej: Synteza Mechanizmów, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn; kierunki i specjalności: analiza mechanizmów, manipulatorów i maszyn, synteza mechanizmów i manipulatorów; autor i współautor 60 publikacji, w tym 4 skrypty, 14 patentów. Nagrody i odznaczenia: nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, 7 nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej, Złota Odznaka Politechniki Wrocławskiej. Przynależność do organizacji naukowych: SIMP, Komitet TMM przy KBM PAN, Komisja Budownictwa i Mechaniki PAN Oddział Wrocław.